Certificate 17-30

Certified engineer - Water sprinkler system Liliana Diaz Reyes

Liliana Diaz Reyes

Certified engineer - Water sprinkler system

SBF 1018:5

Stockholm

Certificate number:
17-30

Certificate holder:
Liliana Diaz Reyes

Certification:
Certified engineer - Water sprinkler system

Class:
Klass BIV-B

Regulation:
SBF 1018:5

Period of validity:
2028-03-21

Caverion Sverige AB

Proaktivt säkerhetsarbete är av största vikt för fastigheter/industrier. Ju bättre riskerna kan identifieras, desto bättre kan de förebyggas. Vi erbjuder experttjänster inom säkerhet, genom dem säkerställs en god och övergripande säkerhetshantering.

Caverion Sverige AB
Box 30154
104 25 Stockholm

08-705 32 00
[email protected]
http://www.caverion.se
Organization number: 556052-8753

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.