Certificate 17-187

Certified engineer - Fire alarm system (FAS) Matthias Filipsson

Matthias Filipsson

Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

SBF 1007:5

Västernorrland

Certificate number:
17-187

Certificate holder:
Matthias Filipsson

Certification:
Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

Regulation:
SBF 1007:5

Period of validity:
2027-06-13

BTC, Brand Tekniskt Center AB

BTC Brandtekniskt Center AB utför opartiska besiktningar på alla typer av automatiska brandskyddsanläggningar som exempelvis brandlarm, utrymningslarm, vattensprinkler och gassläckanläggningar.

BTC, Brand Tekniskt Center AB
Ljungvägen 32
343 35 Älmhult

010-475 49 50
info@brandteknisktcenter.se
http://www.brandteknisktcenter.se
Organization number: 556585-8072

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.