Certificate 17-108

Certified engineer - Fire alarm system (FAS) Tommi Torppa

Tommi Torppa

Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

SBF 1007:5

Stockholm

Certificate number:
17-108

Certificate holder:
Tommi Torppa

Certification:
Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

Regulation:
SBF 1007:5

Period of validity:
2027-10-20

Axlås Solidlås AB

Axlås Solidlås är en komplett säkerhetsleverantör med fokus på kundunika lösningar. Erfarna sälj/projektledare, bred serviceorganisation och hög yrkeskompetens hos våra säkerhetstekniker gör att vi kan leva upp till våra kunders höga kvalitetskrav.

Axlås Solidlås AB
Box 1166
164 26 Kista

[email protected]
Organization number: 556071-2340

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.