Certificate 16-488

Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS) Jonathan Persson

Jonathan Persson

Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS)

SSF 1016, utgåva 1

Skåne

Certificate number:
16-488

Certificate holder:
Jonathan Persson

Certification:
Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS)

Regulation:
SSF 1016, utgåva 1

Period of validity:
2026-12-31

SKYDDAT i Norden AB

SKYDDAT är ett företag som har en tydlig målsättning att vara komplett inom Brandskydd- och Säkerhet. Vårt mål är inte bara att leverera en produkt eller en tjänst utan det är helheten där allt på ett enkelt sätt smälter in i kundens verksamhet.

SKYDDAT i Norden AB
Björklundavägen 3
281 33 Hässleholm

Organization number: 556851-3211

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.