Certificate 15-86

Certified engineer - Fire alarm system (FAS) Mats Johansson

Mats Johansson

Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

SBF 1007:5

Skåne

Certificate number:
15-86

Certificate holder:
Mats Johansson

Certification:
Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

Regulation:
SBF 1007:5

Period of validity:
2025-10-01

Securitas Sverige AB

Securitas har skyddat hem, arbete och samhälle i över 80 år. Teknik och personell bevakning vävs samman till helhetslösningar där varje detalj och person uppfyller kraven på kvalitet och kompetens för att skapa den trygghet som våra kunder kräver.

Securitas Sverige AB
Box 12516
102 29 Stockholm

010-470 10 00
[email protected]
http://www.securitas.se
Organization number: 556108-6082

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.