Certificate 12-28

Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS) Jens Ingelström

Jens Ingelström

Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS)

SSF 1016, utgåva 1

Skåne

Certificate number:
12-28

Certificate holder:
Jens Ingelström

Certification:
Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS)

Regulation:
SSF 1016, utgåva 1

Period of validity:
2022-12-31

Caverion Sverige AB

Proaktivt säkerhetsarbete är av största vikt för fastigheter/industrier. Ju bättre riskerna kan identifieras, desto bättre kan de förebyggas. Vi erbjuder experttjänster inom säkerhet, genom dem säkerställs en god och övergripande säkerhetshantering.

Caverion Sverige AB
Box 30154
104 25 Stockholm

08-705 32 00
info@caverion.com
http://www.caverion.se
Organization number: 556052-8753

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.