Certificate 11-686

Certified engineer - Fire alarm system (FAS) Henrik Nelson

Henrik Nelson

Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

SBF 1007:5

Stockholm

Certificate number:
11-686

Certificate holder:
Henrik Nelson

Certification:
Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

Regulation:
SBF 1007:5

Period of validity:
2024-04-27

Tyréns Sverige AB

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen.

Tyréns Sverige AB
-
118 86 Stockholm

010-452 2000
info@tyrens.se
http://www.tyrens.se
Organization number: 556194-7986

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.