Certificate 9-131

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS) Brand & Säkerhet i Helsingborg AB

Brand & Säkerhet i Helsingborg AB

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

SSF 1015, utgåva 3

Skåne

Certificate number:
9-131

Certificate holder:
Brand & Säkerhet i Helsingborg AB

Certification:
Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

Regulation:
SSF 1015, utgåva 3

Period of validity:
2024-12-31

Brand & Säkerhet i Helsingborg AB

Brand & Säkerhet i Helsingborg AB tillhandahåller produkter och tjänster inom lås, inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning och passagesystem.

Brand & Säkerhet i Helsingborg AB
Måndagsgatan 2
256 64 Helsingborg

042-136 500
order@brandochsakerhet.se
http://www.brandochsakerhet.se
Organization number: 556727-3833

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.