Certificate 4-625

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS) Caverion Sverige AB

Caverion Sverige AB

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

SSF 1015, utgåva 3

Stockholm

Certificate number:
4-625

Certificate holder:
Caverion Sverige AB

Certification:
Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

Regulation:
SSF 1015, utgåva 3

Period of validity:
2028-12-31

Caverion Sverige AB

Proaktivt säkerhetsarbete är av största vikt för fastigheter/industrier. Ju bättre riskerna kan identifieras, desto bättre kan de förebyggas. Vi erbjuder experttjänster inom säkerhet, genom dem säkerställs en god och övergripande säkerhetshantering.

Caverion Sverige AB
Lindhagensgatan 126, 6tr
112 51 Stockholm

08-705 32 00
[email protected]
http://www.caverion.se
Organization number: 556052-8753

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.