Certificate 3-834

Fire protection inspection company Ramboll Sweden AB

Ramboll Sweden AB

Fire protection inspection company

SBF 1003:4

Stockholm

Certificate number:
3-834

Certificate holder:
Ramboll Sweden AB

Certification:
Fire protection inspection company

Regulation:
SBF 1003:4

Period of validity:
2024-12-31

Ramboll Sweden AB

Ramboll är en teknikkonsult med 15 000 experter, varav 2000 i Sverige och levererar säkerhetslösningar med fokus på personsäkerhet, hälsa, miljö, egendomsskydd och driftsäkerhet. Vi utför leverans- och revisionsbesiktning av brandskyddsanordningar

Ramboll Sweden AB
Box 17009
104 62 Stockholm

+46 (0)10 615 60 00
infosverige@ramboll.se
http://www.ramboll.se
Organization number: 556133-0506

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.