Certificate 20-522

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m Axlås Solidlås AB

Axlås Solidlås AB

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

SBF 1008:3

Stockholm

Certificate number:
20-522

Certificate holder:
Axlås Solidlås AB

Certification:
Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

Regulation:
SBF 1008:3

Period of validity:
2026-03-03

Axlås Solidlås AB

Axlås Solidlås är en komplett säkerhetsleverantör med fokus på kundunika lösningar. Erfarna sälj/projektledare, bred serviceorganisation och hög yrkeskompetens hos våra säkerhetstekniker gör att vi kan leva upp till våra kunders höga kvalitetskrav.

Axlås Solidlås AB
Box 1166
164 26 Kista

[email protected]
Organization number: 556071-2340

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.