Certificate 20-502

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m Hedas Security AB

Hedas Security AB

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

SBF 1008:3

Södermanland

Certificate number:
20-502

Certificate holder:
Hedas Security AB

Certification:
Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

Regulation:
SBF 1008:3

Period of validity:
2026-03-16

Hedas Security AB

Heda Security har efter starten för drygt 25 år sedan etablerat sig som den ledande entreprenören inom områdessäkerhet i Sverge. Vi fokuserar på rätt montage, rätt material, rätt pris och i rätt tid.

Hedas Security AB
Svärtavägen 25
611 67 Nyköping

+46(0)155 21 77 20
info@heda-skandinavien.se
http://www.heda-skandinavien.se
Organization number: 556319-3217

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.