Certificate 20-234

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS) SKYDDAT i Norden AB

SKYDDAT i Norden AB

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

SSF 1015, utgåva 3

Skåne

Certificate number:
20-234

Certificate holder:
SKYDDAT i Norden AB

Certification:
Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

Regulation:
SSF 1015, utgåva 3

Period of validity:
2025-11-05

SKYDDAT i Norden AB

SKYDDAT är ett företag som har en tydlig målsättning att vara komplett inom Brandskydd- och Säkerhet. Vårt mål är inte bara att leverera en produkt eller en tjänst utan det är helheten där allt på ett enkelt sätt smälter in i kundens verksamhet.

SKYDDAT i Norden AB
Björklundavägen 3
281 33 Hässleholm

Organization number: 556851-3211

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.