Certificate 2-780

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS) Granitor Electro AB

Granitor Electro AB

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

SSF 1015, utgåva 3

Gävleborg

Certificate number:
2-780

Certificate holder:
Granitor Electro AB

Certification:
Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

Regulation:
SSF 1015, utgåva 3

Period of validity:
2024-12-31

Granitor Electro AB

I januari 2022 bytte vi namn till Granitor. Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Granitor Electro AB
Förrådsgatan 12
811 40 Sandviken

010-470 75 00
Organization number: 556436-3595

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.