Certificate 19-587

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS), branch Finlarm AB

Finlarm AB

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS), branch

SSF 1015, utgåva 3

Västmanland

Certificate number:
19-587

Certificate holder:
Finlarm AB

Certification:
Installer company - Intrusion Alarm System (IAS), branch

Regulation:
SSF 1015, utgåva 3

Period of validity:
2026-12-31

Finlarm AB

Finlarm grundades 1991 i Stockholm och har sedan dess vuxit till en säkerhetskoncern som täcker hela Mälardalen och Dalarna! Vi hjälper våra kunder med anpassade kompletta säkerhetslösningar.

Finlarm AB
Sigurdsgatan 7
721 30 Västerås

08-626 20 90
service@finlarm.se
http://www.finlarm.se
Organization number: 556376-7382

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.