Certificate 19-576

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS) PLW Data & Säkerhet AB

PLW Data & Säkerhet AB

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

SSF 1015, utgåva 3

Östergötland

Certificate number:
19-576

Certificate holder:
PLW Data & Säkerhet AB

Certification:
Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

Regulation:
SSF 1015, utgåva 3

Period of validity:
2025-01-20

PLW Data & Säkerhet AB

PLW Larm- & Teleteknik har lång erfarenhet av säkerhetsinstallationer. Vi har kvalificerad personal med rätt yrkesmässig bakgrund. Vi vänder oss till er som företag, bostadsbolag, bostadsrättsförening och privatperson.

PLW Data & Säkerhet AB
Industrigatan 11
582 77 Linköping

013-237571
http://www.plw.se
Organization number: 556652-4871

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.