Certificate 19-210

Installer company - Lock system Avarn Security Systems AB

Avarn Security Systems AB

Installer company - Lock system

SSF 1040, utgåva 3

Skåne

Certificate number:
19-210

Certificate holder:
Avarn Security Systems AB

Certification:
Installer company - Lock system

Regulation:
SSF 1040, utgåva 3

Period of validity:
2024-12-31

Avarn Security Systems AB

Med ledorden Ansvar, Omtanke och Samarbete levererar Avarn Security Systems säkerhet och ansvarstagande i världsklass. Detta som anläggarfirma inom: - Lås - Brand - Inbrott - CCTV

Avarn Security Systems AB
Sallerupsvägen 11A
212 18 Malmö

010-222 55 00
[email protected]
http://www.avarnsecurity.se
Organization number: 556479-1829

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.