Certificate 18-418

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m SKYDDAT i Norden AB

SKYDDAT i Norden AB

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

SBF 1008:3

Skåne

Certificate number:
18-418

Certificate holder:
SKYDDAT i Norden AB

Certification:
Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

Regulation:
SBF 1008:3

Period of validity:
2028-12-31

SKYDDAT i Norden AB

SKYDDAT är ett företag som har en tydlig målsättning att vara komplett inom Brandskydd- och Säkerhet. Vårt mål är inte bara att leverera en produkt eller en tjänst utan det är helheten där allt på ett enkelt sätt smälter in i kundens verksamhet.

SKYDDAT i Norden AB
Björklundavägen 3
281 33 Hässleholm

Organization number: 556851-3211

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.