Certificate 18-318

Installer company - CCTV Hedas Security AB

Hedas Security AB

Installer company - CCTV

SSF 1061, utgåva 2

Jönköping

Certificate number:
18-318

Certificate holder:
Hedas Security AB

Certification:
Installer company - CCTV

Regulation:
SSF 1061, utgåva 2

Period of validity:
2024-02-25

Hedas Security AB

Heda Security har efter starten för drygt 25 år sedan etablerat sig som den ledande entreprenören inom områdessäkerhet i Sverge. Vi fokuserar på rätt montage, rätt material, rätt pris och i rätt tid.

Hedas Security AB
Klubbhusgatan 15 entre B
553 03 Jönköping

+46(0)155 21 77 20
info@heda-skandinavien.se
http://www.heda-skandinavien.se
Organization number: 556319-3217

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.