Certificate 18-317

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS) Heda Security AB

Heda Security AB

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

SSF 1015, utgåva 3

Certificate number:
18-317

Certificate holder:
Heda Security AB

Certification:
Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

Regulation:
SSF 1015, utgåva 3

Period of validity:
2024-12-31

Heda Security AB

Heda Security har efter starten för drygt 25 år sedan etablerat sig som den ledande entreprenören inom områdessäkerhet i Sverge. Vi fokuserar på rätt montage, rätt material, rätt pris och i rätt tid.

Heda Security AB
Källebacksvägen 4
554 75 Jönköping

+46(0)155 21 77 20
[email protected]
www.hedasecurity.se
Organization number: 556319-3217

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.