Certificate 18-2

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m PLW Larm & Teleteknik AB

PLW Larm & Teleteknik AB

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

SBF 1008:3

Östergötland

Certificate number:
18-2

Certificate holder:
PLW Larm & Teleteknik AB

Certification:
Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

Regulation:
SBF 1008:3

Period of validity:
2023-12-31

PLW Larm & Teleteknik AB

PLW Larm- & Teleteknik har lång erfarenhet av säkerhetsinstallationer. Vi har kvalificerad personal med rätt yrkesmässig bakgrund. Vi vänder oss till er som företag, bostadsbolag, bostadsrättsförening och privatperson.

PLW Larm & Teleteknik AB
Industrigatan 11
582 77 Linköping

013-237571
http://www.plw.se
Organization number: 556652-4871

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.