Certificate 17-62

Water sprinkler consultant company Convise AB

Convise AB

Water sprinkler consultant company

SBF 2016:1

Stockholm

Certificate number:
17-62

Certificate holder:
Convise AB

Certification:
Water sprinkler consultant company

Regulation:
SBF 2016:1

Period of validity:
2022-12-31

Convise AB

Convise AB är en sprinklerkonsultfirma certifierade utav SBSC enligt normen 2016:1 Convise utför sprinklerprojekteringar, rambeskrivningar, utredningar av sprinklersystem och anläggningar samt dokumentation.

Convise AB
Marieviksgatan 25
117 43 Stockholm

076-0020150
stockholm@convise.se
http://www.convise.se
Organization number: 556929-0348

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.