Certificate 17-390

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m AB IPS Alarm Direct

AB IPS Alarm Direct

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

SBF 1008:2

Västra Götaland

Certificate number:
17-390

Certificate holder:
AB IPS Alarm Direct

Certification:
Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

Regulation:
SBF 1008:2

Period of validity:
2022-12-31

AB IPS Alarm Direct

Certifierade säkerhetslösningar till företag i Göteborg och Stockholm, upp till SBSC larmklass 4. Vi erbjuder allt från larm, brandlarm, passersystem och kameraövervakning.

AB IPS Alarm Direct
Krokslätts Fabriker 18
431 37 Göteborg

010-7081030
info@ipsalarm.se
http://www.ipsalarm.se
Organization number: 556063-7448

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.