Certificate 16-224

Fire protection inspection company AB AR Brandsäkerhet

AB AR Brandsäkerhet

Fire protection inspection company

SBF 1003:5

Stockholm

Certificate number:
16-224

Certificate holder:
AB AR Brandsäkerhet

Certification:
Fire protection inspection company

Regulation:
SBF 1003:5

Period of validity:
2026-12-31

AB AR Brandsäkerhet

AR Brandsäkerhet erbjuder leverans- och revisionsbesiktning av brandlarm- och utrymningslarmanläggningar samt utbildningar inom området, både öppna och företagsanpassade. Även konsulterande tjänster erbjuds.

AB AR Brandsäkerhet
Karlslundsgatan 18
151 35 Södertälje

+46 70 374 02 62
[email protected]
http://www.arbrandsakerhet.se
Organization number: 556759-9427

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.