Certificate 16-117

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS) Axlås Solidlås AB

Axlås Solidlås AB

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

SSF 1015, utgåva 3

Stockholm

Certificate number:
16-117

Certificate holder:
Axlås Solidlås AB

Certification:
Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

Regulation:
SSF 1015, utgåva 3

Period of validity:
2027-12-31

Axlås Solidlås AB

Axlås Solidlås är en komplett säkerhetsleverantör med fokus på kundunika lösningar. Erfarna sälj/projektledare, bred serviceorganisation och hög yrkeskompetens hos våra säkerhetstekniker gör att vi kan leva upp till våra kunders höga kvalitetskrav.

Axlås Solidlås AB
Skalholtsgatan 10
164 40 Kista

[email protected]
Organization number: 556071-2340

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.