Certificate 15-603

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m Newsafe sweden ab

Newsafe sweden ab

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

SBF 1008:3

Västmanland

Certificate number:
15-603

Certificate holder:
Newsafe sweden ab

Certification:
Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

Regulation:
SBF 1008:3

Period of validity:
2025-12-31

Newsafe sweden ab

Newsafe är en oberoende säkerhetsleverantör med spetskompetens inom inbrottslarm, brand- utrymningslarm, passagesystem, lås och CCTV. Newsafe ligger ständigt i framkant med hållbara och innovativa helhetslösningar.

Newsafe sweden ab
Fallskärmsvägen 3
721 31 Västerås

021-444 87 00
info@newsafe.se
http://www.newsafe.se
Organization number: 556987-0123

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.