Certificate 15-601

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS) Newsafe sweden ab

Newsafe sweden ab

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

SSF 1015, utgåva 3

Västmanland

Certificate number:
15-601

Certificate holder:
Newsafe sweden ab

Certification:
Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

Regulation:
SSF 1015, utgåva 3

Period of validity:
2025-12-31

Newsafe sweden ab

Newsafe är en oberoende säkerhetsleverantör med spetskompetens inom inbrottslarm, brand- utrymningslarm, passagesystem, lås och CCTV. Newsafe ligger ständigt i framkant med hållbara och innovativa helhetslösningar.

Newsafe sweden ab
Fallskärmsvägen 3
721 31 Västerås

021-444 87 00
info@newsafe.se
http://www.newsafe.se
Organization number: 556987-0123

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.