Certificate 15-157

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS), branch Granitor Electro AB

Granitor Electro AB

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS), branch

SSF 1015, utgåva 3

Stockholm

Certificate number:
15-157

Certificate holder:
Granitor Electro AB

Certification:
Installer company - Intrusion Alarm System (IAS), branch

Regulation:
SSF 1015, utgåva 3

Period of validity:
2024-12-31

Granitor Electro AB

I januari 2022 bytte vi namn till Granitor. Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Granitor Electro AB
Ulvsundavägen 178 B
168 67 Bromma

010-470 75 00
Organization number: 556436-3595

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.