Certificate 15-108

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m WEMA Säkerhetspartner i Väst AB

WEMA Säkerhetspartner i Väst AB

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

SBF 1008:3

Västra Götaland

Certificate number:
15-108

Certificate holder:
WEMA Säkerhetspartner i Väst AB

Certification:
Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

Regulation:
SBF 1008:3

Period of validity:
2025-12-31

WEMA Säkerhetspartner i Väst AB

Vi levererar skräddarsydda, kvalitativa säkerhetslösningar till företags- och privatmarknaden i form av inbrottslarm, kameralösningar, passage- & porttelefonisystem och brandlarm.

WEMA Säkerhetspartner i Väst AB
Utmarksvägen 8
442 39 Kungälv

031 38 91 490
[email protected]
http://www.spiv.se
Organization number: 556859-4088

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.