Certificate 13-42

Installer company - Lock system Axlås Solidlås AB

Axlås Solidlås AB

Installer company - Lock system

SSF 1040, utgåva 3

Stockholm

Certificate number:
13-42

Certificate holder:
Axlås Solidlås AB

Certification:
Installer company - Lock system

Regulation:
SSF 1040, utgåva 3

Period of validity:
2023-12-31

A certificate with a new period of validity has been issued:
2028-12-31

Axlås Solidlås AB

Axlås Solidlås är en komplett säkerhetsleverantör med fokus på kundunika lösningar. Erfarna sälj/projektledare, bred serviceorganisation och hög yrkeskompetens hos våra säkerhetstekniker gör att vi kan leva upp till våra kunders höga kvalitetskrav.

Axlås Solidlås AB
Skalholtsgatan 10
164 40 Kista

[email protected]
Organization number: 556071-2340

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.