Certificate 13-401

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m Schneider Electric Sverige AB

Schneider Electric Sverige AB

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

SBF 1008:3

Stockholm

Certificate number:
13-401

Certificate holder:
Schneider Electric Sverige AB

Certification:
Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

Regulation:
SBF 1008:3

Period of validity:
2026-12-31

Schneider Electric Sverige AB

Schneider Electric är ett globalt företag och leverantör av brandlarmsystem och passersystem med inbrottslarm. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter med innovativa lösningar med möjlighet till kostnadsbesparingar under hela systemets livscykel.

Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna

010-478 20 00
[email protected]
http://www.schneider-electric.com/se
Organization number: 556259-3532

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.