Certificate 12-155

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m Skydda nu i Jönköping AB

Skydda nu i Jönköping AB

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

SBF 1008:2

Jönköping

Certificate number:
12-155

Certificate holder:
Skydda nu i Jönköping AB

Certification:
Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

Regulation:
SBF 1008:2

Period of validity:
2022-12-31

Skydda nu i Jönköping AB

INTELLIGENT SKYDD & ÖVERVAKNING På ett smidigt men kraftfullt sätt skyddar och övervakar vi den lokal ni gillar mest. Ett intelligent skydd med ögonen öppna.Skydda nu i Jönköping har hög kompetens inom fastighetssäkerhet med mer än 20 års erfarenhet.

Skydda nu i Jönköping AB
Ryhovsgatan 3 A
553 03 Jönköping

036-91 010
Organization number: 556740-5310

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.