Certificate 10-21

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m Eitech Electro AB

Eitech Electro AB

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

SBF 1008:3

Örebro

Certificate number:
10-21

Certificate holder:
Eitech Electro AB

Certification:
Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

Regulation:
SBF 1008:3

Period of validity:
2026-12-31

Eitech Electro AB

Eitech har säkerhetslösningarna för alla verksamheter och behov. Genom vårt breda och kompletta tjänsteutbud inom passagesystem, CCTV, inbrott och brandlarm kan vi hantera hela spannet för kompletta säkerhetslösningar och utmaningar.

Eitech Electro AB
Elementvägen 10
702 27 Örebro

info@eitech.se
http://www.eitech.se
Organization number: 556469-0732

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.