Certificate 1-687

Installer company - Fire sprinkler system Caverion Sverige AB

Caverion Sverige AB

Installer company - Fire sprinkler system

SBF 1020:5

Stockholm

Certificate number:
1-687

Certificate holder:
Caverion Sverige AB

Certification:
Installer company - Fire sprinkler system

Regulation:
SBF 1020:5

Period of validity:
2027-12-31

Caverion Sverige AB

Proaktivt säkerhetsarbete är av största vikt för fastigheter/industrier. Ju bättre riskerna kan identifieras, desto bättre kan de förebyggas. Vi erbjuder experttjänster inom säkerhet, genom dem säkerställs en god och övergripande säkerhetshantering.

Caverion Sverige AB
Box 30154
104 25 Stockholm

08-705 32 00
[email protected]
http://www.caverion.se
Organization number: 556052-8753

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.