Certificate 1-62

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m Granitor Electro AB

Granitor Electro AB

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

SBF 1008:3

Gävleborg

Certificate number:
1-62

Certificate holder:
Granitor Electro AB

Certification:
Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

Regulation:
SBF 1008:3

Period of validity:
2026-12-31

Granitor Electro AB

I januari 2022 bytte vi namn till Granitor. Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Granitor Electro AB
Box 501
811 25 Sandviken

010-470 75 00
Organization number: 556436-3595

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.