Certificate 1-582

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS) Nordic LEVEL Technology AB

Nordic LEVEL Technology AB

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

SSF 1015, utgåva 3

Stockholm

Certificate number:
1-582

Certificate holder:
Nordic LEVEL Technology AB

Certification:
Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

Regulation:
SSF 1015, utgåva 3

Period of validity:
2022-12-31

Nordic LEVEL Technology AB

Confidence kompetensområden är brandskydd, säkerhet och hotellås. Vi erbjuder lösningar inom allt från analys och rådgivning via tekniska installationer av larm, passersystem, brandlarm och kameraövervakning samt service och underhåll 24/7/365.

Nordic LEVEL Technology AB
Esplanaden 3B
172 67 Sundbyberg

+46 (0)8-620 82 00
info@nordiclevelgroup.com
http://www.confidence.se
Organization number: 556551-3057

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.