Certificate 1-1276

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS) Västerbottens Säkerhetscenter AB

Västerbottens Säkerhetscenter AB

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

SSF 1015, utgåva 3

Västerbotten

Certificate number:
1-1276

Certificate holder:
Västerbottens Säkerhetscenter AB

Certification:
Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

Regulation:
SSF 1015, utgåva 3

Period of validity:
2028-12-31

Västerbottens Säkerhetscenter AB

Västerbottens Säkerhetscenter är verksamma i Umeå och Lycksele med omnejd. Vi levererar: Inbrottslarm Överfallslarm Brandvarningssystem Passersystem CCTV

Västerbottens Säkerhetscenter AB
Norra Obbolavägen 133 B
904 22 Umeå

090-13 95 02
http://www.vscab.se
Organization number: 556563-5975

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.