Great Security Sverige AB

Great Security är ett av Sveriges största privatägda säkerhetsföretag med över 300 anställda och en omsättning på över 500 miljoner. Verksamheten bedrivs både lokalt och nationellt, dessutom hanterar Great även kunder i de övriga nordiska länderna.

Contact information

Address

Great Security Sverige AB

Kabingatan 9

212 39 Malmö

Org.nummer: 556535-4726

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.