Ramboll Sweden AB

Ramboll är en teknikkonsult med 15 000 experter, varav 2000 i Sverige och levererar säkerhetslösningar med fokus på personsäkerhet, hälsa, miljö, egendomsskydd och driftsäkerhet. Vi utför leverans- och revisionsbesiktning av brandskyddsanordningar

Contact information

Address

Ramboll Sweden AB

Box 17009

104 62 Stockholm

Org.nummer: 556133-0506

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.