Nyheter

Covid-19 och vår verksamhet

På SBSC tar vi spridningen av coronaviruset mycket allvarligt. Vi följer händelseutvecklingen noggrant och tar del av myndigheternas rekommendationer.

Vår målsättning är att våra kunder trots Covid-19 ska kunna fortsätta genomföra de verksamheter som kräver certifieringar inom brand- och säkerhetsområdet. Vi för därför en kontinuerlig dialog med normutfärdare och andra med ansvar kopplat till certifiering.

För att verksamheten hos certifierade kunder ska drabbas så lite som möjligt har både Swedac, Brandskyddsföreningen och Stöldskyddsföreningen tagit fram olika riktlinjer och beslut. För SBF- och SSF-normer innebär det att vi som certifieringsorgan ges möjlighet att på olika sätt säkerställa att våra kunder kan behålla sina certifikat. Även om situationen med anledning av Covid-19 påverkar exempelvis möjligheten att genomföra examinationer och revisioner inför förnyelse (recertifiering) av certifikat, har vi nu möjlighet att lösa det på olika sätt utan att hamna i en situation som gör att certifikat blir ogiltiga.

Då Folkhälsomyndigheten bedömer att det pågår en allmän smittspridning i Stockholm och av den anledningen rekommenderar ett minskat antal resor inom landet anpassar vi vår verksamhet för att ytterligare bidra till minskad smittspridning.

För närvarande gäller följande för de olika verksamhetsområdena hos SBSC:

Personcertifiering

  • För att säkerställa att avstånd kan hållas i lokalen erbjuder vi för närvarande bara ett begränsat antal deltagare per examinationstillfälle. Vi följer utvecklingen kring pandemin noggrant och gör kontinuerliga bedömningar kring lämpligheten att genomföra examinationer i grupp och vill flagga för att examinationer kan komma att ställas in med kort varsel.
  • Som en följd av färre tillgängliga examinationsplatser med anledning av Covid-19 har vi beslutat att förlänga vissa certifikat ett år från ordinarie utgångsdatum. Denna förlängning gäller endast certifikat med recertifiering mellan 2020-10-01 tom 2021-04-30. Under förlängningstiden av dessa certifikat kommer vi att genomföra en extra årlig kontroll. En licensavgift tas ut för den tiden ditt certifikat är giltigt. Vi hoppas att situationen utvecklas på ett sätt som gör att du, under denna förlängning, får bra förutsättningar att slutföra din recertifiering innan certifikatets giltighetstid utgår.

Företags- och systemcertifiering

  • Inbokade företagsrevisioner diskuteras med varje kund och beslut om att genomföra eller ställa in en revision tas i samråd mellan SBSC och kunden. Inställda revisioner  ersätts i första hand med digitala revisioner på distans. SBSC har tagit fram en särskild instruktion/lathund för digitala revisioner som skickas till berörda kunder.

Produktcertifiering

  • Handläggning av certifieringsärenden genomförs som vanligt.
  • Fabriksinspektioner utomlands genomförs tills vidare inte.
  • Fabriksinspektioner i Sverige kan genomföras efter samråd med kund.

Vi är måna om att minska risken för smittspridning, något som vi både som företag och enskilda kan bidra till och uppmanar därför såväl anställda som kunder att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten tagit fram, inte lämna hemmet om man känner sig sjuk och tvätta händerna ofta och noggrant.

Då situationen snabbt kan förändras är vi förberedda att vidta ytterligare åtgärder med kort varsel. Om så sker kommer vi att lägga upp informationen här på hemsidan, på LinkedIn och även meddela våra kunder via direktutskick.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.