Certifierad säkerhetschef

SSF 1071

Certifierad säkerhetschef

Stöldskyddsföreningen (SSF) har beslutat att dra in normen SSF 1071 Certifierad Säkerhetschef från och med 2024-01-19. Under tiden fram till dess att normen dras in kommer den inte att uppdateras. Normen kan heller inte köpas genom SSF webbshop.

Av den anledningen kommer SBSC inte längre ha möjlighet att erbjuda certifiering eller recertifiering enligt denna norm.

Redan utfärdade certifikat är fortsatt giltiga enligt respektive certifikats ordinarie giltighetstid och kommer publiceras på SBSC:s webb under certifikatets giltighetstid.

Frågor rörande certifiering enligt SSF 1071 besvaras av [email protected]. Frågor rörande normen SSF 1071 ställs till Stöldskyddsföreningen.

 

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad säkerhetschef
– enligt den senaste utgåvan SSF 1071:6

Grundkrav

Straffrihet, grundkunskaper motsvarande svensk gymnasieutbildning och minst ett års praktisk erfarenhet av säkerhetsfrågor, alternativt en kandidatexamen inom området. Certifieringen kräver även två års erfarenhet av ledning inom säkerhetsarbete.

Exempel på övriga krav

Normen innehåller krav inom områden som:

 • Riskhantering och riskanalys
 • Fysisk säkerhet
 • Krishantering
 • Kontinuitetshantering
 • Brand
 • Säkerhetsjuridik
 • Informationssäkerhet
 • Personsäkerhet
 • Utredningar
 • Omvärldsbevakning
 • Marknadsföring
 • Organisation/Projektledning
 • Företagsekonomi
 • Kommunikation och intern marknadsföring

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • Certifieringen är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området säkerhet och inger ett stort förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
 • Certifikatet är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.