Anläggarfirma CCTV

SSF 1061

Anläggarfirma CCTV

I SSF 1061 finns de krav som ställs på anläggarfirmor som installerar kameraövervakningsanläggningar enligt SSF 1060. Ett certifikat enligt normen visar att ni är ett kvalitetsmedvetet företag som utför CCTV-anläggningar med hög säkerhet. Det intygar er kompetens och visar på att ni, genom ert arbete, bidrar till ett säkrare Sverige.

Ansök om certifiering

Krav för Anläggarfirma CCTV
– enligt utgåva SSF 1061:2

Grundläggande krav

För certifiering enligt SSF 1061 krävs det att ni är registrerade som firma i Sverige. Ni är kreditvärdiga och har en relevant försäkringsomfattning.

Exempel på övriga krav

 • Minst en anställd behörig ingenjör.
 • Projektering av minst två kameraövervakningsanläggningar under de senaste 12 månaderna, som motsvarar kraven i SSF 1060.
 • Implementerat ledningssystem för kvalitet med exempelvis rutiner för att ge kunder en korrekt kravbild och ett korrekt installerat system.
 • En kvalitetsansvarig med erforderlig kompetens.
 • Rutin för att bedöma att samtlig personal som har tillgång till anläggningsdokumentation är ostraffad.
 • Lokaler som uppfyller minst kraven enligt skyddsklass 1 i SSF 200.
 • Rutiner för förvaring, skydd och rekonstruktion av kundregister, anläggningshandlingar och programvara till datorbaserade system.

Certifikat som anläggarfirma för CCTV visar att verksamheten har omfattande kunskap och kvalitet.

Fördelarna med certifieringen

 • Visar kravställare och slutkunder att ni följer kraven i normen.
 • Intygar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Bevisar för köparen att ni har metoder för att säkerställa överenskommen leverans.
 • Ett intyg på att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem vilket ökar förtroendet för verksamheten.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.