Brandkonsultföretag

SBF 2003

Brandkonsultföretag

I SBF 2003 Brandkonsultföretag finns de krav som ställs på företag som i sin verksamhet arbetar med projektering och kontroll av brandskydd enligt Boverkets byggregler.

Normen är framtagen för att säkerställa att brandskydd utformas med hög tillförlitlighet och säkerhet. Genom att certifieras enligt normen intygar ni att er organisation, personal och verksamhet har den kvalitet och kompetens som krävs.

Ansök om certifiering

Krav för Brandkonsultföretag
– enligt utgåva SBF 2003:1

Grundläggande krav

Normen ställer krav på att ni som brandkonsultföretag har en ansvarig person för arbetet med projektering och kontroll av brandskydd, samt att ni har en förteckning över den personal som utför brandskyddsprojektering.

Exempel på övriga krav

 • Tillsvidareanställda brandskyddsprojektörer.
 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i ABK.
 • Kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i normen uppfylls.
 • Kontinuerligt arbete med brandskyddsprojektering som involverar förberedelse, utförande och rapportering.
 • Personal med grundkompetens i klasserna E, N och K.
 • Kontinuerlig vidareutbildning av personal.
 • Ständigt förbättringsarbete.

Certifiering av brandkonsultföretag ökar företagens arbete med kvalitetssystem och kvalitetssäkring med kompetent personal.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • Certifieringen är en kvalitetsstämpel för er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Certifieringen ger er möjlighet att arbeta med olika släckmedel.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen: På sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder.
 • Utbildning i verksamhetsledning ingår i ansökningsavgiften.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.