Brandkonsultföretag

SBF 2003

Brandkonsultföretag

I SBF 2003 Brandkonsultföretag finns de krav som ställs på företag som i sin verksamhet arbetar med projektering och kontroll av brandskydd enligt Boverkets byggregler.

Normen är framtagen för att säkerställa att brandskydd utformas med hög tillförlitlighet och säkerhet. Genom att certifieras enligt normen intygar ni att er organisation, personal och verksamhet har den kvalitet och kompetens som krävs.

Ansök om certifiering

Krav för Brandkonsultföretag
– enligt utgåva SBF 2003:1

Grundläggande krav

Normen ställer krav på att ni som brandkonsultföretag har en ansvarig person för arbetet med projektering och kontroll av brandskydd, samt att ni har en förteckning över den personal som utför brandskyddsprojektering.

Exempel på övriga krav

 • Tillsvidareanställda brandskyddsprojektörer.
 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i ABK.
 • Kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i normen uppfylls.
 • Kontinuerligt arbete med brandskyddsprojektering som involverar förberedelse, utförande och rapportering.
 • Personal med grundkompetens i klasserna E, N och K.
 • Kontinuerlig vidareutbildning av personal.
 • Ständigt förbättringsarbete.

Certifiering av brandkonsultföretag ökar företagens arbete med kvalitetssystem och kvalitetssäkring med kompetent personal.

Fördelarna med certifieringen

 • Intygar kravställare och slutkunder att ni uppfyller kraven i relevanta normer och standarder.
 • Visar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Bevisar för köparen att era anläggningar installeras med rätt nivå av kvalitet, funktionsduglighet och tillförlitlighet.
 • Ett intyg på att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Innebär platsbesök av revisorer med mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.