Produktcertifiering

”En produktcertifiering bevisar kvalitet, både nationellt och internationellt”

En äkta produktcertifiering innehåller fyra komponenter – kravuppfyllnad, efterlevnad, tidsbegränsning och kontroll av en ackrediterad aktör. 

Det innebär att en certifierad produkt ska överensstämma med en standard, norm eller kravspecifikation.  

Våra ingenjörer åker över hela världen för att kontrollera fabriker som tillverkar komponenter och produkter certifierade av SBSC inom brand- och säkerhetsområdet. För att säkerställa att exemplar av produkten följer kraven jämförs de med redan provade och certifierade exemplar. Den certifierade produkten har sedan en tidsbegränsning, vanligtvis på fem år.  

I listorna nedan presenteras de produktcertifieringar SBSC erbjuder inom brand- och säkerhetsområdet. 


Brand

Säkerhet

Brandlarm

Brandlarm-brandvarnare

SS-EN 14604


 

Kontrollenhet och fördröjningsanordning

SBF 500 – Gassläcksystem


 

Larmöverföringsutrustning

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Kortslutningsisolator

SBF 110 - Brandlarmanläggning 


 

Centralutrustning utan BFT

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

In- och utgångsenheter

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Akustiska larmdon – trådlös

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Akustiska larmdon

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Aspirerande rökdetektor – trådlös

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Värmedetektor av punkttyp

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Strömförsörjningsutrustning

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Brandförsvarstablå – trådlös

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Centralutrustning med BFT – trådlös

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Centralutrustning utan BFT - trådlös

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Flamdetektor – trådlös

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Specialdetektor

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Rökdetektor

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Larmknapp – trådlös

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Optisk linjerökdetektor – trådlös

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Optiska larmdon – trådlös

SBF 110- Brandlarmanläggning


 

Rökdetektor – trådlös

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Specialdetektor – trådlös

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Strömförsörjningsutrustning – trådlös

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Värmedetektor – trådlös

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Optisk linjerökdetektor

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Aspirerande rökdetektor

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Larmknapp

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Brandförsvarstablå

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Centralutrustning med BFT

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Flamdetektor

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 

Optiska larmdon

SBF 110 – Brandlarmanläggning


 


Släcksystem

Inomhusbrandposter med formstabil slang

SS-EN 671-1


 

Hembrandsläckare

SBF 2011


 


Vattensprinkler

Datorprogram för hydrauliska beräkningar

SBF 1030


 

Flödesmätare

SBF 60 - Vattensprinkleranläggning


 

Flödesvakt

SBF 60 - Vattensprinkleranläggning


 

Koppling

SBF 60 - Vattensprinkleranläggning


 

Larmklocka

SBF 60 - Vattensprinkleranläggning


 

Larmpressostat

SBF 60 - Vattensprinkleranläggning


 

Larmventil – grupputlösning

SBF 60 - Vattensprinkleranläggning


 

Larmventil - torrör

SBF 60 - Vattensprinkleranläggning


 

Larmventil – våtrör

SBF 60 - Vattensprinkleranläggning


 

Snabböppnare för torrörlarmventil

SBF 60 - Vattensprinkleranläggning


 

Sprinklerhuvud

SBF 60 - Vattensprinkleranläggning


 

Rörsystem

SBF 60 - Vattensprinkleranläggning


 

Kontrollventil

SBF 60 - Vattensprinkleranläggning


 

Rör av stål

SBF 120 - Automatisk vattensprinklersystem


 

 


Byggnadsdelar – Inbrott

Gallergrind

SSF 033


 

Garageinredning för bil och motorcykel

SSF 1987-10-25/B 


 

Inbrottsskyddande vägg

SSF 1047


 

Säkerhetsglas

SS-EN 356


 

Galler

SSF 012


 

Inbrottsskyddande förrådsinredning

SSF 1990-06-30/B


 

Galler/Jalusi

SSF 012:2+T1 


 

Fönster - Skottsäkerhet

SS-EN 1522 


 

Dörrar - Skottsäkerhet

SS-EN 1522 


 

Inbrottskyddande dörrar

SS-EN 1627


 

Jalusi

SS-EN 1627


 

Fönster

SS-EN 1627


 

Galler

SS-EN 1627


 

Inbrottskyddande dörrar

SSF 1078


 

Industriportar

SSF 1074 - Industriportar 


 

Inbrottskyddande dörrar

SSF 1078 inkl SS-EN 1627


 


Fordonsskydd – Stöld och inbrott

Båtmotorlås

SSFN 026 


 

Cykellås

SSF 011


 

Mekaniskt lås för fritidsbåtar

SSF 901


 

Låssystem i fordon

TFFN 101


 

Snöskoterlås

TFFN 701


 

Motorcykellås

TFFN 701


 

Terrängfordonslås

TFFN 701


 

Mopedlås

TFFN 701


 

Kulhandskelås

SSF 1057


 

Fordonslarm

TFFN 801


 

Mekaniskt extra stöldskydd för bil

TFFN 902


 


Förvaringsskydd – Inbrott

Värdetransportenheter

SSFN 045


 

Högsäkerhetslås

SS-EN 1300


 

Bankfack

SSF 1048


 

Stöldskyddsskåp

SS-EN 14450


 

Skyddsmonter

Standard för skyddsmontrar (Kammarkollegiet, 2007-04-19)


 

Monter

SSF 1056


 

Valv

SS-EN 1143-1


 

Valvdörr

SS-EN 1143-1


 

Värdeskåp

SS-EN 1143-1


 

Säkerhetsskåp

SSF 3492


 

Högsäkerhetslås

SS 3880


 

Servicebox

SS-EN 1143-2


 

Deponeringsskåp

SS-EN 1143-2


 


Inbrottslarm

Dimgenerator

SS-EN 50131-8 


 

Strömförsörjningsutrustning

SSF 1014


 

Seismisk detektor

SSF 1014


 

Passiv IR-detektor

SSF 1014


 

Mikrovågsdetektor

SSF 1014


 

Magnetkontakt

SSF 1014


 

Linjedetektor

SSF 1014


 

Larmglasgivare

SSF 1014


 

Larmdon

SSF 1014


 

Kombinationsdetektor – Passiv IR och mikrovågor

SSF 1014


 

Kombinationsdetektor – Passiv IR och ultraljud

SSF 1014


 

Kortförbikopplare

SSF 1014


 

Knappförbikopplare

SSF 1014


 

Passiv Glaskrossdetektor

SSF 1014


 

Centralapparat

SSF 1014


 

Akustisk glaskrossdetektor

SSF 1014


 

Vibrationsdetektor

SSF 1014


 

Aktiv Glaskrossdetektor

SSF 1014


 

Passiv Glaskrossdetektor - trådlös

SSF 1014


 

Vibrationsdetektor - trådlös

SSF 1014


 

Seismisk detektor - trådlös

SSF 1014


 

Passiv IR-detektor - trådlös

SSF 1014


 

Mikrovågsdetektor - trådlös

SSF 1014


 

Magnetkontakt - trådlös

SSF 1014


 

Linjedetektor - trådlös

SSF 1014


 

Larmdon - trådlös

SSF 1014


 

Kortförbikopplare - trådlös

SSF 1014


 

Knappförbikopplare - trådlös

SSF 1014


 

Centralapparat - trådlös

SSF 1014


 

Akustisk glaskrossdetektor - trådlös

SSF 1014


 

Aktiv Glasskrossdetektor - trådlös

SSF 1014


 

Larmöverföringsutrustning

SSF 114

CertifieradLarmoverforing


 


Lås och beslag till byggnader

Bakkantssäkring

SS 3487


 

Dörrspärr

SSF 1070


 

Nyckelförvaringsenhet DNT

SSFN 024


 

Nyckelförvaringsenhet VNT

SSFN 024


 

Säkerhetsspanjolett

SS 3535


 

Låsbom

SSF 1051


 

Spanjolett

SS 3535


 

Dörrstängare

SS-EN 1154


 

Dörrkoordinatorer

SS-EN 1158


 

Kätting

SSFN 022


 

Kättingbeslag

SSFN 020


 

Elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck

SS-EN 14846


 

Panikutrymningsbeslag manövrerade med horisontell tryckstång

SS-EN 1125


 

Lås för fönster/fönsterdörr

SS 3620


 

Kantreglar till dörrar och fönster

SS-EN 12051


 

Låsanordningar (som ej kan hänföras till annan standard)

SSF 1072


 

Hänglåsbeslag

SSF 018


 

Hänglåsbeslag

EN 12320


 

Hänglås

EN 12320


 

Mekaniskt låshus

SSF 3522


 

Elektromekaniskt låshus

SSF 3522


 

Mekaniskt slutbleck

SSF 3522


 

Elektromekaniskt slutbleck

SSF 3522


 

Mekanisk cylinder

SSF 3522


 

Mekatronikcylinder

SSF 3522


 

Förstärkningsbehör

SSF 3522


 

Hänglås

SSF 014


 

Mekatronikcylinder

EN 15684


 

Mekanisk cylinder

SS-EN 1303


 


Övriga områden

Försegling - tunga transportenheter

SSFN 703


 

Genomdragsplomb

B 1992:613/1 


 

Kompaktplomb

B 1992:613/3 


 

Säkerhetsförslutet engångsemballage

B 1992:613/2 


 

Vapenlås

SSFN 047


 

Datorlås

SSFN 001


 

Sedelskyddsfärg

SSF 1045