Nyheter

Avbokning av examinationer under april och maj med anledning av Covid-19

För SBSC är säkerhet och hälsa för besökare och medarbetare av högsta prioritet. Vi följer noga utvecklingen och rekommendationerna från bland annat Folkhälsomyndigheten kring Covid-19. Den här sidan uppdateras kontinuerligt.

Efter att Folkhälsomyndigheten tidigare meddelat att vi har en samhällsspridning i Sverige, framför allt i Stockholmsområdet, har vi efter kontinuerlig riskbedömning beslutat att avboka alla examinationer på samtliga orter, i ett första steg till och med 2020-05-06.

Det är ett tråkigt men nödvändigt beslut som vi tagit med hänsyn till den osäkerhet som nu råder. Vi beklagar de olägenheter som detta medför för dig som deltagare, men det handlar ytterst om din och vår hälsa.

För dig som ska skriva examination

Alla examinationer avbokas till och med 2020-05-06. Är du anmäld till en examination under perioden kommer du att få boka om dig till ett senare examinationstillfälle. Eventuella omkostnader (hotell och resekostnad) för dig som var bokad på examination och som inte kan om/avbokas kan ersättas av SBSC. Kontakta oss för närmare information.

Alla anmälda deltagare till examinationer kommer att kontaktas via telefon och mejl vid eventuella förändringar. Så fort situationen medger kommer vi att erbjuda fler examinationer, bl a i sommar.

Vi följer utvecklingen noga och återkommer löpande med information på vår webbplats. Läs mer om hur Covid-19 påverkar vår verksamhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.