Att arbeta på SBSC

Att vara certifieringsingenjör hos SBSC innebär ett ständigt lärande. Dels stärks man av erfarna kollegor och dels utvecklar man sig själv. Mattias Hopkins och John Lindvall kom in i företaget som 32- respektive 41-åring och är båda bevis på att ett par färska ögon kompletterar verksamheten.

Mattias Hopkins arbetar som certifieringsingenjör inom brandlarm och byggnadstekniskt brandskydd. John Lindvall är certifieringsingenjör inom inbrottslarm. Deras arbetsuppgifter går i stort ut på att besöka företag och personer som har valt att vara certifierade för att tillsammans med dem gå igenom och kontrollera att de regler som råder inom respektive område följs. Arbetet utförs med mycket stort kundfokus och skall upplevas som ett stöd för kunden.

– Vi försöker stärka upp våra kunder för att få en så hög kvalitet som möjligt på det som levereras, förklarar John.

För mig var det en möjlighet att få arbeta tillsammans med branschens mest kompetenta människor.

Tidigare arbetade både Mattias och John på privata anläggarfirmor. När chansen att få ansluta sig till SBSC kom var det intressant ur flera perspektiv.

– För mig var det en möjlighet att få arbeta tillsammans med branschens mest kompetenta människor, säger Mattias, som idag har varit hos SBSC i ungefär ett år. Han vittnar om en mycket stimulerande arbetsplats på vilken man får träffa och lära känna många människor. Man får se verkligheten, som han själv uttrycker det.

– Det är dessutom ett fritt arbete med mycket egen planering – frihet under ansvar, tillägger John som även han har varit hos SBSC i ungefär ett år.

Skulle man stöta på ett hinder och behöva hjälp finns det att få – sammanhållningen är mycket bra, poängterar de båda.

Det finns ständiga möjligheter att utvecklas här.

– De äldre kollegorna blir som mentorer för en under introduktionstiden, och det mentorskapet fortlöper egentligen under hela anställningstiden, säger Mattias.

– Det finns ständiga möjligheter att utvecklas här. Dels lär vi oss av varandra, men man kan även gå kurser för att fortbildas. Vill man bredda sin kompetens finns det även stora möjligheter till det, fortsätter John.

Innan de tillträdde sina tjänster var de båda tveksamma till om de hade kompetensen som krävdes för att jobba som certifieringsingenjörer på SBSC. Men det skulle snart visa sig att de hade både erfarenhet och bra förståelse ur kundernas perspektiv.

– Många kan mer än vad de tror. När jag började här kände jag att jag var alldeles för oerfaren. Men så insåg jag snabbt att jag har mycket att bidra med och att jag kommer ha det framöver också, avslutar Mattias.

Jobba hos oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.