Aktuellt

SBSC marknadsför nyttan med certifiering och sina kunder på Svenska Cykelmässan i Kista

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC ställer ut på Svenska Cykelmässan den 16-18 mars på Kistamässan i Stockholm. Då vill vi passa på att marknadsföra nyttan med intygade och certifierade produkter samt ge våra kunder tillfälle att visa upp sina varumärken och certifierade eller intygade produkter i vår monter.

Är du kund hos oss och säljer certifierade eller intygade produkter som besökare på Cykelmässan är intresserade av?

Vill ni att ert varumärke ska synas i vår monter på mässan? Skicka er logga till oss i eps-format senast den 19 februari genom att klicka här. 

Vill ni visa upp en intygad eller certifierad produkt som är intressant för besökarna till Cykelmässan? Skicka certifierad/intygad produkt med SBSC logotyp till adress nedan senast den 12 mars (max en produkt).

Vill ni förmedla enklare säljmaterial som exempelvis foldrar eller broschyrer om certifierade/intygade produkter skicka dessa till nedanstående adress senast den 12 mars (max 50 st)

Sensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB 

Tegeluddsvägen 100
115 28 Stockholm

Observera att SBSC inte återsänder inskickat material.

För mer information eller frågor kontakta vår marknadschef Mattias Nettarp telefon  073 325 39 99
Läs mer om Svenska Cykelmässan på cykelmassan.se

SBSC på Upphandling24:s Sverigeturné

Under våren och försommaren kommer Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering delta på Upphandling24:s Sverigeturné för att sprida kunskap om nyttan med certifiering och hur certifiering kan användas som verktyg i LOU, Lagen om Upphandling.

I den nya upphandlingslagen kan man ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid upphandling. Vår förhoppning är att ge våra kunder ett ökat mervärde genom att sprida information och kunskap till offentliga inköpare och upphandlare genom påverkan och samverkan med offentlig sektor. Under Sverigeturnén kommer SBSC hålla presentationer och runda bord-samtal på ett antal orter tillsammans med bl.a. Upphandlingsmyndigheten. 

SBF 60:3 Komponenter för vattensprinklersystem

Nu har SBSC släppt helt nya tjänster för att kunna certifiera komponenter i en vattensprinkleranläggning. Det är betydlig flera komponenter än tidigare där det ställs krav på prestanda. I och med detta ökar den redan höga tillförlitligheten på vattensprinkleranläggningarna.

Genom SBSC:s certifiering kan kunder visa att komponenten är verifierad enligt en erkänd internationell standard. Syftet med normen är att ange en lämplig prestandanivå för komponenter som är avsedda för användning i vattensprinklersystemden. För vissa komponenter finns krav i standardserien SS-EN 12259, men dessa krav kan behöva preciseras eller kompletteras. För övriga komponenter kan andra standarder eller kravspecifikationer användas för att ange lämplig prestandanivå. Målsättningen är att normen ska bidra till att vattensprinklersystem utformas med komponenter som har den prestanda och tillförlitlighet som krävs.

För mer information, kontakta områdesansvarig Tomas Åberg på tomas.aberg@sbsc.se eller 08-409 536 30.

Nu förstärker vi vårt Team Säkerhet med en certifieringsingenjör

Som certifieringsingenjör säkerhet, planerar och genomför du revisioner för områdena anläggarfirmor inbrottslarm, CCTV och lås. Under revisioner leder du möten med olika leverantörer av säkerhetslösningar och du går igenom efterlevnaden av de normer och regler som gäller. Revisionen kan innebära att du besöker anläggningar som kunden har installerat. Arbetet utförs med mycket stort kundfokus vilket upplevs som ett stöd av kunden. Utvecklingen av tjänster och metoder för certifiering inom SBSC är också en del i ansvarsområdet.

Vi erbjuder 

I denna roll kommer du att ha mycket externa kontakter och ett fritt och socialt arbete. Genom kontinuerlig vidareutbildning erhålls hög kompetens inom verksamhetsområdet. Som certifieringsingenjör kommer du att få ett mycket omväxlande arbete där du får se en stor variation av installationer i olika miljöer. Du kommer att få möta ett stort antal kunder i hela landet, där möte sker med såväl företagets högsta ledning som med kvalitetsansvariga, tekniker och installatörer. 

Din profil 

För rollen som certifieringsingenjör säkerhet krävs en gedigen teknisk förståelse och erfarenhet från arbete inom installation/service av inbrottslarm, CCTV och/eller lås. Du ska ha god förmåga att tillvarata relevant information, exempelvis muntlig, skriftlig eller från egna observationer, och utifrån denna dra slutsatser som du sedan formulerar väl både muntligt och skriftligt. Om du har erfarenhet från kvalitets- och miljöarbete enligt ISO 9001 och ISO 14001, exempelvis som internrevisor, är detta meriterande. 

Arbetet utförs hos kunder över hela Sverige och du har därför körkort och möjlighet att göra övernattningar i samband med resor. Som certifieringsingenjör har du mycket kundkontakt och det är därför viktigt att du motiveras av externa kontakter och har en utåtriktad personlighet. Du har även en hög integritet och en lyhördhet inför andra. 

Din ansökan 

I denna rekrytering samarbetar vi med företaget Heartpace AB. Din ansökan skickar du så snart som möjligt till rekrytering@heartpace.com. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Henrik Nordlund på 08-545 159 75. 

Certifiera dig som föreståndare brandfarlig vara

Föreståndarens uppgift är att se till att hanteringen av brandfarliga varor sker både enligt gällande regler och på ett säkert sätt. Genom att bli certifierad föreståndare brandfarlig vara får du bevis på att du har den kunskap som behövs. Förutom certifikat får du ett behörighetskort som t.ex. kan användas när räddningstjänsten i kommunen kontrollerar att verksamheten uppfyller lagar och bestämmelser. Det blir tydligt för försäkringsbolag och andra kravställare att verksamheten kontinuerligt investerar i kunskap kring säkerhetshöjande åtgärder.

Certifieringen innebär även en ökad kontroll som i slutändan kan minska risker och därmed höja säkerheten för verksamheten.Brandskyddsföreningens norm (SBF 2014:1) är indelad i fem olika grupper beroende på verksamhetens omfattning och typ av anläggning. SBSC certifierar föreståndare i fyra av dessa grupper enligt tabell nedan:
Tabell föreståndare grupper brandfarlig vara

Ansök

För ytterligare information kontakta Tomas Åberg eller Carina Trygg.

SBSC certifierar Sveriges första Sprinklerkonsultfirma

Den 20 december delades det första certifikatet enligt ”SBF 2016:1 – Sprinklerkonsultfirma” ut till Jonathan Eriksson, VD för BST Teknik AB.

- Det har saknats en certifiering för projektörer och vi tycker att det är roligt att vara det företag som går i bräschen för detta. Jag hoppas att även våra kunder kommer att se fördelarna med den nya normen eftersom det är ett sätt att kvalitetssäkra projekt och handlingar redan i skedet före installationen, säger Jonathan Eriksson, VD för BST Teknik AB.

Den nya möjligheten till certifiering innebär att den som vill köpa ett sprinklersystem för brandskydd nu kan anlita ett certifierat företag och vara trygg i att det blir en kompetent person som kommer att utföra tjänsten.

    - För de seriösa sprinklerkonsultföretagen innebär normen att de får en möjlighet att genom ett certifikat visa på sin kompetens för kunder och andra intresserade. Certifieringen blir ett kvitto på att företaget är kunniga och att det blir rätt från början i processen, man kan helt enkelt lita på att den sprinkleranläggning firman monterar är tillförlitlig, säger Jens Hjort, brandingenjör och expert, Brandskyddsföreningen.

Kraven på sprinklerkonsultfirman inkluderar bland annat att de ska ha certifierade behöriga ingenjörer som är utbildade biträdande sprinklerprojektörer samt att firman ansvarar för att arbetet utförs av en person med rätt kompetens. Inom ramen för certifieringen finns dessutom krav på bland annat kvalitetssystem med skriftliga rutiner, vidareutbildning och kvalitetssäkring.

   - Det är glädjande att normarbetet kommit så långt att vi nu även kan erbjuda certifiering och att få dela ut det första certifikatet till ett företag som BST Teknik. Vi ser det som ett steg i arbetet att skapa en hög brandsäkerhet i Sverige, säger Mårten Wallén, VD för Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

På bilden ses: Jens Hjort, SBF, Mårten Wallén, SBSC, Jonathan Eriksson, BST Teknik AB och Anders Bergqvist, SBF.

SBSC certifierar den första anläggarfirman Utrymningslarm med Talat meddelande

Den 20 december delades det första certifikatet enligt ”SBF 2018:1 Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande” ut till Stanley Security.

Carl Vilhelm Crona och Joni Timonen representerade företaget när Anders Bergqvist från Brandskyddsföreningen och Mårten Wallén från SBSC delade ut certifikatet.

 - Det känns stimulerande att kunna erbjuda certifiering även för Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande. Det är en viktig funktion i händelse av utrymning att ge klar och tydlig information till de som ska utrymma. Certifieringen innebär att anläggarfirman har den kompetens och behöriga personal som behövs. Och det är med glädje vi delar ut det första certifikatet till Stanley, säger Mårten Wallén, VD SBSC. 

På bildes ses: Jens Hjort, SBF, Mårten Wallén, SBSC, Carl Vilhelm Crona, Stanley, Joni Timonen, Stanley och Anders Bergqvist, SBF.

SBSC ackrediterade för ny certifiering av larmcentraler

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) kan nu erbjuda certifiering av larmcentraler enligt den europeiska normen EN 50518.

- Vi har sett att fler och fler kunder efterfrågar certifiering enligt den europeiska standarden för larmcentraler. Ackrediteringen av SBSC innebär att vi nu kan erbjuda certifiering av larmcentraler enligt såväl den europeiska standarden som den svenska normen SSF 136, säger Mårten Wallén, VD för SBSC.

För slutkunden innebär en certifierad larmcentral en garanti för att larmcentraler håller den kvalitet och säkerhet som krävs för att säkerställa att larm når fram till larmcentralen, dygnet runt och året runt.

SS-EN 50518:2014 är en serie standarder i tre delar och behandlar övervaknings- och larmcentraler. De utgör i dag ett gemensamt regelverk som certifieras tillsammans. Gällande utgåva av standarden omfattar inbrotts- och överfallslarm som förmedlas via bland annat traditionella larmsystem och CCTV-system.

Den första delen av standarden omfattar minimikraven på val av plats och byggnation av larmcentralen. I den delen ingår krav på skalskydd, som omfattar både skydd mot manuellt angrepp, brandmotstånd och motståndskraft mot viss beskjutning. Den andra delen omfattar larmcentralens prestanda på teknik och förmåga att hantera larm. I denna del finns det också krav på kontroll över kunddata, loggar, interna kontroller av utrustning och hantering av onormala driftförhållanden inklusive katastrofplaner. Den sista delen av standarden omfattar krav på processer och styrning av databaser, arbetsflöden, larmhantering, kontroller, nödinstruktioner, bemanning och kompetens.

Efter att SBSC tillsammans med Sector Alarm följt byggprocessen av en ny larmcentral i Oslo har SWEDAC, nationellt ackrediteringsorgan för Sverige, beslutat om ackreditering.

- Standarden och kommande uppdateringar ger stöd för att även andra verksamheter än larmcentraler ska kunna certifiera sig. Framöver är det möjligt att certifiera exempelvis bemannade övervakningscentraler inom såväl privat som offentlig verksamhet, berättar Anders Banderby, certifieringsingenjör vid SBSC.

Mer information om ackrediteringens omfattning finns att läsa på SWEDACs hemsida.

För mer information och offertförfrågan, kontakta certifieringsingenjör Anders Banderby på anders.banderby@sbsc.se eller 08 409 536 20.

Anläggarfirma vattensprinkler (SBF 1020:4)

SBSC erbjuder nu certifiering enligt nya utgåvan av SBF 1020:4 Anläggarfirma vattensprinkler.

Installation, service och underhåll av vattensprinkler eller boendesprinkler ska utföras av certifierad anläggarfirma vattensprinkler.

Normen SBF 1020:4 anger krav på rutiner, ekonomi och personal för att säkerställa att resultatet av vattensprinkleranläggningen är utförd enligt reglerna. Endast certifierade anläggarfirma vattensprinkler kan utfärda anläggarintyg efter färdig installation.

Under förvaltningsskede finns krav på att certifierade anläggarfirmor har resurser och personal för ett årligt underhåll eller felavhjälpning.

Lämpligt utförande av ett vattensprinklersystem finns beskrivet i SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem respektive SBF 501 Regler för boendesprinkler.

SBSC har ny grafisk profil

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) har sedan april 2016 ny grafisk profil.

Den nya grafiska profilen omfattar bland annat utseendet på certifikat och certifieringsmärken. För att våra kunder inte ska behöva ändra på exempelvis nyligen framtaget informations- och marknadsmaterial eller märkning på produktförpackningar kommer det att under en treårsperiod (t o m 2019-04-11) vara möjligt att fortsätta använda de äldre certifieringsmärkena.

I samband med att vi tar fram en ny grafisk profil kommer vi på olika sätt och i olika former genomföra olika marknadsföringsåtgärder. En marknadsföring som inte minst ska komma våra kunder till del. Det är därför vår förhoppning att så många kunder som möjligt använder sig av de nya certifieringsmärkena så snart som möjligt.


Bestämmelser för våra certifikat och certifieringsmärken kommer att framgå av våra ordinarie certifieringsbestämmelser. Bestämmelserna är uppdaterade och finns på vår hemsida för nedladdning från och med 2016-04-11.

Har du som kund till SBSC frågor rörande bestämmelser för certifikat och certifieringsmärken är du välkommen att kontakta oss.