Aktuellt

RISE certifiering av värdeförvaringstekniker flyttar till SBSC

Som en del av RISE strategiska fokusering har vi beslutat att upphöra med vår personcertifiering av värdeförvaringstekniker, berättar Stina Broberg Bergkvist, sektionschef vid RISE Certifiering. RISE har avtalat med Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) som är beredda att ta över kunderna från RISE. Sista giltighetsdag för certifikaten är den 30 september i år.

Vi har förtroende för SBSC och är övertygade att våra värdeförvaringstekniker kommer att bli nöjda med sitt nya certifieringsorgan, säger Stina Broberg Bergkvist vidare.

Certifiering av värdeförvaringstekniker sker enligt normen SSF 1076 och omfattar både krav på personens teoretiska och praktiska kunskaper. Då en värdeförvaringstekniker arbetar med förvaring av bland annat stöldbegärlig egendom, vapen och hemliga handlingar ställs mycket stora krav på teknikern. Krav som bevisas genom certifieringen.

Vi hälsar alla de värdeförvaringstekniker som flyttar över sina certifikat till oss, hjärtligt välkomna, säger Mårten Wallén, VD för SBSC.

Frågor hänvisas till 08-409 536 00 eller person@sbsc.se.

SBSC förstärker säkerhetsteamet

Nu förstärks SBSC:s säkerhetsteam med John Lindvall som ny certifieringsingenjör säkerhet. John är behörig ingenjör inbrottslarm och har lång erfarenhet från säkerhetsbranschen som bland annat driftsättare och projektledare. John kommer närmast från Lås Larmteknik Värmdö där han arbetat med projektledning, planering, kvalitet- och miljöansvar, certifiering och inköp.

- Vi är mycket glada att ha rekryterat John och hälsar honom varmt välkommen till oss, säger Mårten Wallén, VD.

John börjar sin anställning hos SBSC den 20 augusti.

SBSC bjuder på mingelbuffé och senaste nytt

Vilken utveckling och vilka trender ser vi i vår omvärld och hur kommer den att påverka brand- och säkerhetsområdet? Vilka konsekvenser får skandalen på Transportstyrelsen och en ny säkerhetsskyddslag? Vad har terrorattacken på Drottninggatan inneburit? Vad innebär den allt snabbare teknikutvecklingen för branschen och har cybersäkerheten äntligen hamnat på agendan tack vare GDPR och ryska nättroll? Nu åker SBSC ut på miniturné för att träffa våra kunder.

Nu åker SBSC ut på miniturné för att träffa kunder, från Malmö i söder till Luleå i norr, för att tillsammans ​diskutera aktuella ämnen, problem och möjligheter. Vi kommer bland annat att diskutera frågor inom brand- och säkerhetsområdet kopplat till certifiering, aktuell statistik, regelverkstolkningar och möjliga förbättringsområden.

Inom brandområdet kommer vi särskilt att beröra nya möjligheter med regler för utrymningslarm med talat meddelande och svara på frågan; hur mår brandlarmsbranschen? Vi kommer också att presentera hur företag kan förbättra sin informationssäkerhet med stöd av de riktlinjer och normer som Stöldskyddsföreningen nu tar fram tillsammans med bland andra Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Riktlinjerna omfattar konkreta åtgärder för grundläggande IT-säkerhet för datorer och mobila enheter, programvaror och applikationer, nätverk, externa IT-tjänster, behörigheter och utbildning.

Vi välkomnar alla våra kunder till ett kostnadsfritt event där vi bjuder på  mingelbuffé och fika. 

När och var?

Malmö - 29 maj 2018

Göteborg - 30 maj 2018

Luleå - 4 oktober 2018 - Inställt p g a för få deltagare

Stockholm - 5 december 2018

Varmt välkomna!

Är du intresserad av att delta? Anmäl dig här!

SBSC på Upphandling24:s Sverigeturné

Under våren och försommaren kommer Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering delta på Upphandling24:s Sverigeturné för att sprida kunskap om nyttan med certifiering och hur certifiering kan användas som verktyg i LOU, Lagen om offentlig upphandling.

I den nya upphandlingslagen kan man ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid upphandling. Vår förhoppning är att ge våra kunder ett ökat mervärde genom att sprida information och kunskap till offentliga inköpare och upphandlare genom påverkan och samverkan med offentlig sektor. Under Sverigeturnén kommer SBSC hålla presentationer och runda bord-samtal på ett antal orter tillsammans med bl.a. Upphandlingsmyndigheten. 

SBSC marknadsför nyttan med certifiering och sina kunder på Svenska Cykelmässan i Kista

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC ställde ut på Svenska Cykelmässan den 16-18 mars i Stockholm för att marknadsföra nyttan med certifierade lås.

SBSC på Cykelmässan Kista 2018

Bultsax bygellås certifierat sbsc

Vi visade bland annat upp certifierade lås, delade ut aktuell förteckning (mars 2018) av certifierade lås och informerade slutkunder om nyttan med att köpa certifierade lås för att minska risken för cykelstölder och försvåra för tjuven. 

SBSC på cykelmässan 2018stoppa tjuven sbsc cykelmässan

 

 

SBF 60:3 Komponenter för vattensprinklersystem

Nu har SBSC släppt helt nya tjänster för att kunna certifiera komponenter i en vattensprinkleranläggning. Det är betydlig flera komponenter än tidigare där det ställs krav på prestanda. I och med detta ökar den redan höga tillförlitligheten på vattensprinkleranläggningarna.

Genom SBSC:s certifiering kan kunder visa att komponenten är verifierad enligt en erkänd internationell standard. Syftet med normen är att ange en lämplig prestandanivå för komponenter som är avsedda för användning i vattensprinklersystemden. För vissa komponenter finns krav i standardserien SS-EN 12259, men dessa krav kan behöva preciseras eller kompletteras. För övriga komponenter kan andra standarder eller kravspecifikationer användas för att ange lämplig prestandanivå. Målsättningen är att normen ska bidra till att vattensprinklersystem utformas med komponenter som har den prestanda och tillförlitlighet som krävs.

För mer information, kontakta områdesansvarig Tomas Åberg på tomas.aberg@sbsc.se eller 08-409 536 30.

SBSC certifierar Sveriges första Sprinklerkonsultfirma

Den 20 december delades det första certifikatet enligt ”SBF 2016:1 – Sprinklerkonsultfirma” ut till Jonathan Eriksson, VD för BST Teknik AB.

- Det har saknats en certifiering för projektörer och vi tycker att det är roligt att vara det företag som går i bräschen för detta. Jag hoppas att även våra kunder kommer att se fördelarna med den nya normen eftersom det är ett sätt att kvalitetssäkra projekt och handlingar redan i skedet före installationen, säger Jonathan Eriksson, VD för BST Teknik AB.

Den nya möjligheten till certifiering innebär att den som vill köpa ett sprinklersystem för brandskydd nu kan anlita ett certifierat företag och vara trygg i att det blir en kompetent person som kommer att utföra tjänsten.

    - För de seriösa sprinklerkonsultföretagen innebär normen att de får en möjlighet att genom ett certifikat visa på sin kompetens för kunder och andra intresserade. Certifieringen blir ett kvitto på att företaget är kunniga och att det blir rätt från början i processen, man kan helt enkelt lita på att den sprinkleranläggning firman monterar är tillförlitlig, säger Jens Hjort, brandingenjör och expert, Brandskyddsföreningen.

Kraven på sprinklerkonsultfirman inkluderar bland annat att de ska ha certifierade behöriga ingenjörer som är utbildade biträdande sprinklerprojektörer samt att firman ansvarar för att arbetet utförs av en person med rätt kompetens. Inom ramen för certifieringen finns dessutom krav på bland annat kvalitetssystem med skriftliga rutiner, vidareutbildning och kvalitetssäkring.

   - Det är glädjande att normarbetet kommit så långt att vi nu även kan erbjuda certifiering och att få dela ut det första certifikatet till ett företag som BST Teknik. Vi ser det som ett steg i arbetet att skapa en hög brandsäkerhet i Sverige, säger Mårten Wallén, VD för Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

På bilden ses: Jens Hjort, SBF, Mårten Wallén, SBSC, Jonathan Eriksson, BST Teknik AB och Anders Bergqvist, SBF.

SBSC certifierar den första anläggarfirman Utrymningslarm med Talat meddelande

Den 20 december delades det första certifikatet enligt ”SBF 2018:1 Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande” ut till Stanley Security.

Carl Vilhelm Crona och Joni Timonen representerade företaget när Anders Bergqvist från Brandskyddsföreningen och Mårten Wallén från SBSC delade ut certifikatet.

 - Det känns stimulerande att kunna erbjuda certifiering även för Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande. Det är en viktig funktion i händelse av utrymning att ge klar och tydlig information till de som ska utrymma. Certifieringen innebär att anläggarfirman har den kompetens och behöriga personal som behövs. Och det är med glädje vi delar ut det första certifikatet till Stanley, säger Mårten Wallén, VD SBSC. 

På bildes ses: Jens Hjort, SBF, Mårten Wallén, SBSC, Carl Vilhelm Crona, Stanley, Joni Timonen, Stanley och Anders Bergqvist, SBF.

SBSC ackrediterade för ny certifiering av larmcentraler

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) kan nu erbjuda certifiering av larmcentraler enligt den europeiska normen EN 50518.

- Vi har sett att fler och fler kunder efterfrågar certifiering enligt den europeiska standarden för larmcentraler. Ackrediteringen av SBSC innebär att vi nu kan erbjuda certifiering av larmcentraler enligt såväl den europeiska standarden som den svenska normen SSF 136, säger Mårten Wallén, VD för SBSC.

För slutkunden innebär en certifierad larmcentral en garanti för att larmcentraler håller den kvalitet och säkerhet som krävs för att säkerställa att larm når fram till larmcentralen, dygnet runt och året runt.

SS-EN 50518:2014 är en serie standarder i tre delar och behandlar övervaknings- och larmcentraler. De utgör i dag ett gemensamt regelverk som certifieras tillsammans. Gällande utgåva av standarden omfattar inbrotts- och överfallslarm som förmedlas via bland annat traditionella larmsystem och CCTV-system.

Den första delen av standarden omfattar minimikraven på val av plats och byggnation av larmcentralen. I den delen ingår krav på skalskydd, som omfattar både skydd mot manuellt angrepp, brandmotstånd och motståndskraft mot viss beskjutning. Den andra delen omfattar larmcentralens prestanda på teknik och förmåga att hantera larm. I denna del finns det också krav på kontroll över kunddata, loggar, interna kontroller av utrustning och hantering av onormala driftförhållanden inklusive katastrofplaner. Den sista delen av standarden omfattar krav på processer och styrning av databaser, arbetsflöden, larmhantering, kontroller, nödinstruktioner, bemanning och kompetens.

Efter att SBSC tillsammans med Sector Alarm följt byggprocessen av en ny larmcentral i Oslo har SWEDAC, nationellt ackrediteringsorgan för Sverige, beslutat om ackreditering.

- Standarden och kommande uppdateringar ger stöd för att även andra verksamheter än larmcentraler ska kunna certifiera sig. Framöver är det möjligt att certifiera exempelvis bemannade övervakningscentraler inom såväl privat som offentlig verksamhet, berättar Anders Banderby, certifieringsingenjör vid SBSC.

Mer information om ackrediteringens omfattning finns att läsa på SWEDACs hemsida.

För mer information och offertförfrågan, kontakta certifieringsingenjör Anders Banderby på anders.banderby@sbsc.se eller 08 409 536 20.

Anläggarfirma vattensprinkler (SBF 1020:4)

SBSC erbjuder nu certifiering enligt nya utgåvan av SBF 1020:4 Anläggarfirma vattensprinkler.

Installation, service och underhåll av vattensprinkler eller boendesprinkler ska utföras av certifierad anläggarfirma vattensprinkler.

Normen SBF 1020:4 anger krav på rutiner, ekonomi och personal för att säkerställa att resultatet av vattensprinkleranläggningen är utförd enligt reglerna. Endast certifierade anläggarfirma vattensprinkler kan utfärda anläggarintyg efter färdig installation.

Under förvaltningsskede finns krav på att certifierade anläggarfirmor har resurser och personal för ett årligt underhåll eller felavhjälpning.

Lämpligt utförande av ett vattensprinklersystem finns beskrivet i SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem respektive SBF 501 Regler för boendesprinkler.

SBSC har ny grafisk profil

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) har sedan april 2016 ny grafisk profil.

Den nya grafiska profilen omfattar bland annat utseendet på certifikat och certifieringsmärken. För att våra kunder inte ska behöva ändra på exempelvis nyligen framtaget informations- och marknadsmaterial eller märkning på produktförpackningar kommer det att under en treårsperiod (t o m 2019-04-11) vara möjligt att fortsätta använda de äldre certifieringsmärkena.

I samband med att vi tar fram en ny grafisk profil kommer vi på olika sätt och i olika former genomföra olika marknadsföringsåtgärder. En marknadsföring som inte minst ska komma våra kunder till del. Det är därför vår förhoppning att så många kunder som möjligt använder sig av de nya certifieringsmärkena så snart som möjligt.


Bestämmelser för våra certifikat och certifieringsmärken kommer att framgå av våra ordinarie certifieringsbestämmelser. Bestämmelserna är uppdaterade och finns på vår hemsida för nedladdning från och med 2016-04-11.

Har du som kund till SBSC frågor rörande bestämmelser för certifikat och certifieringsmärken är du välkommen att kontakta oss.