Aktuellt

SBSC certifierar sin första Behörig Ingenjör Utrymningslarm med Talat meddelande

Den 10 november utdelades det första certifikatet av Brandskyddsföreningens norm ”Behörig Ingenjör Utrymningslarm med Talat meddelande”. Anders Reinholdsson, besiktningsingenjör på AR Brandsäkerhet, blev först att certifiera sig enligt den nya normen.

”Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande” har kommit till för att säkerställa kvaliteten vid projektering, utförande och besiktning på anläggningar utförda enligt det nya regelverkets SBF 502:1 Regler Utrymningslarm med talat meddelanden.

Målet med normen är att skapa kontinuerlig trygghet och bra kvalitet för anläggningar med talat utrymningslarm och därmed ett bättre brandskydd.

Anders Reinholdsson ser certifieringen som ett viktigt steg i företagets strategi.

 – Nu kan vi erbjuda kunderna oberoende besiktning och andra konsulttjänster inom området som komplement till övriga tjänster, säger han.

Andreas Brander börjar på SBSC

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering har rekryterat Andreas Brander som certifieringsingenjör. Andreas kommer närmast från BIAB Larm där han under lång tid jobbat som behörig ingenjör för inbrottslarm och CCTV.

- Vi är mycket glada att ha rekryterat Andreas och hälsar honom varmt välkommen till oss, säger Mårten Wallén, VD.

På SBSC kommer Andreas främst att arbeta inom säkerhetsområdet. Andreas börjar på SBSC den 2 oktober.

SBSC ackrediterade för ny certifiering av larmcentraler

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) kan nu erbjuda certifiering av larmcentraler enligt den europeiska normen EN 50518.

- Vi har sett att fler och fler kunder efterfrågar certifiering enligt den europeiska standarden för larmcentraler. Ackrediteringen av SBSC innebär att vi nu kan erbjuda certifiering av larmcentraler enligt såväl den europeiska standarden som den svenska normen SSF 136, säger Mårten Wallén, VD för SBSC.

För slutkunden innebär en certifierad larmcentral en garanti för att larmcentraler håller den kvalitet och säkerhet som krävs för att säkerställa att larm når fram till larmcentralen, dygnet runt och året runt.

SS-EN 50518:2014 är en serie standarder i tre delar och behandlar övervaknings- och larmcentraler. De utgör i dag ett gemensamt regelverk som certifieras tillsammans. Gällande utgåva av standarden omfattar inbrotts- och överfallslarm som förmedlas via bland annat traditionella larmsystem och CCTV-system.

Den första delen av standarden omfattar minimikraven på val av plats och byggnation av larmcentralen. I den delen ingår krav på skalskydd, som omfattar både skydd mot manuellt angrepp, brandmotstånd och motståndskraft mot viss beskjutning. Den andra delen omfattar larmcentralens prestanda på teknik och förmåga att hantera larm. I denna del finns det också krav på kontroll över kunddata, loggar, interna kontroller av utrustning och hantering av onormala driftförhållanden inklusive katastrofplaner. Den sista delen av standarden omfattar krav på processer och styrning av databaser, arbetsflöden, larmhantering, kontroller, nödinstruktioner, bemanning och kompetens.

Efter att SBSC tillsammans med Sector Alarm följt byggprocessen av en ny larmcentral i Oslo har SWEDAC, nationellt ackrediteringsorgan för Sverige, beslutat om ackreditering.

- Standarden och kommande uppdateringar ger stöd för att även andra verksamheter än larmcentraler ska kunna certifiera sig. Framöver är det möjligt att certifiera exempelvis bemannade övervakningscentraler inom såväl privat som offentlig verksamhet, berättar Anders Banderby, certifieringsingenjör vid SBSC.

Mer information om ackrediteringens omfattning finns att läsa på SWEDACs hemsida.

För mer information och offertförfrågan, kontakta certifieringsingenjör Anders Banderby på anders.banderby@sbsc.se eller 08 409 536 20.

Maths Lundgren ny styrelseordförande för SBSC

I samband med årsstämman i maj tillträdde Maths Lundgren som styrelseordförande för Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, SBSC. Han efterträder tidigare styrelseordförande Karl-Erik Malmquist.

– Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat Maths Lundgren till SBSC:s styrelse. Hans erfarenhet och gedigna bakgrund från flera tunga positioner inom en rad olika verksamheter och branscher blir ett värdefullt tillskott till SBSC, säger Annika Brändström, SSF, ägarrepresentant i styrelsen.
Maths har en lång erfarenhet av att jobba med företagsutveckling och har t.ex. jobbat med Scania, Ericsson, Atlas Copco, BMW, Länsförsäkringar och Trafikverket. Idag arbetar Maths bland annat med strategiutbildningen vid Stockholm School of Economics Executive MBA Program i St. Petersburg, Ryssland.

– Jag är mycket glad över att i rollen som styrelseordförande vara en del i den fortsatta utvecklingen av SBSC, kommenterar Maths Lundgren.

Certifiera dig som föreståndare brandfarlig vara

Föreståndarens uppgift är att se till att hanteringen av brandfarliga varor sker både enligt gällande regler och på ett säkert sätt. Genom att bli certifierad föreståndare brandfarlig vara får du bevis på att du har den kunskap som behövs. Förutom certifikat får du ett behörighetskort som t.ex. kan användas när räddningstjänsten i kommunen kontrollerar att verksamheten uppfyller lagar och bestämmelser. Det blir tydligt för försäkringsbolag och andra kravställare att verksamheten kontinuerligt investerar i kunskap kring säkerhetshöjande åtgärder. Certifieringen innebär även en ökad kontroll som i slutändan kan minska risker och därmed höja säkerheten för verksamheten.Brandskyddsföreningens norm (SBF 2014:1) är indelad i fem olika grupper beroende på verksamhetens omfattning och typ av anläggning.

SBSC certifierar föreståndare i fyra av dessa grupper enligt tabell nedan:
Tabell föreståndare grupper brandfarlig vara

Läs mer om hur certifieringen går till

Ansök

För ytterligare information kontakta Tomas Åberg eller Carina Trygg.

Anläggarfirma vattensprinkler (SBF 1020:4)

SBSC erbjuder nu certifiering enligt nya utgåvan av SBF 1020:4 Anläggarfirma vattensprinkler.

Installation, service och underhåll av vattensprinkler eller boendesprinkler ska utföras av certifierad anläggarfirma vattensprinkler.

Normen SBF 1020:4 anger krav på rutiner, ekonomi och personal för att säkerställa att resultatet av vattensprinkleranläggningen är utförd enligt reglerna. Endast certifierade anläggarfirma vattensprinkler kan utfärda anläggarintyg efter färdig installation.

Under förvaltningsskede finns krav på att certifierade anläggarfirmor har resurser och personal för ett årligt underhåll eller felavhjälpning.

Lämpligt utförande av ett vattensprinklersystem finns beskrivet i SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem respektive SBF 501 Regler för boendesprinkler.

SBSC har ny grafisk profil

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) har sedan april 2016 ny grafisk profil.

Den nya grafiska profilen omfattar bland annat utseendet på certifikat och certifieringsmärken. För att våra kunder inte ska behöva ändra på exempelvis nyligen framtaget informations- och marknadsmaterial eller märkning på produktförpackningar kommer det att under en treårsperiod (t o m 2019-04-11) vara möjligt att fortsätta använda de äldre certifieringsmärkena.

I samband med att vi tar fram en ny grafisk profil kommer vi på olika sätt och i olika former genomföra olika marknadsföringsåtgärder. En marknadsföring som inte minst ska komma våra kunder till del. Det är därför vår förhoppning att så många kunder som möjligt använder sig av de nya certifieringsmärkena så snart som möjligt.


Bestämmelser för våra certifikat och certifieringsmärken kommer att framgå av våra ordinarie certifieringsbestämmelser. Bestämmelserna är uppdaterade och finns på vår hemsida för nedladdning från och med 2016-04-11.

Har du som kund till SBSC frågor rörande bestämmelser för certifikat och certifieringsmärken är du välkommen att kontakta oss.